Kosta

Kosta

$23

San Marzano tomato, mozzarella, olives, salami, feta, semi-dried tomatoes and basil.